TU tequila is a brand produced by Casa Maestri – the most awarded tequila distillery in the world! The main purpose is to give the bartenders a chance to use a very high quality tequila even in cocktails.

TU Tequila agaves average between 8 and 10 years old, it takes them this many seasons to reach peak sweetness and sugar content. What makes TU Tequila agaves unique is the fact that half of the agaves used are grown in the highlands of Jalisco and the other half comes from the lowlands. This combination brings out the best of both worlds in terms of spices and floral notes characteristic of each region.
Once TU Tequila agaves arrive at the distillery located in Tequila, Mexico, they fall under the care of master distiller Ing. Agustin Sanchez who has been crafting tequila for 35 years.
Half of the agaves are cooked in autoclaves and the other half in hornos and later distilled in small batch alembic stills.

TU tequila е бранд произведждан от Casa Maestri – най-награждаваната дестилерия на текила в света! Основната цел е да се даде възможност на барманите да използват висококачествена текила дори в коктейли.
Растенията използвани в TU Tequila са средно на възраст между 8 и 10 години, с цел да достигнат връх на сладостта си и високо съдържание на захар. Това, което прави TU Tequila уникален е фактът, че половината от използваните агаве се отглеждат в планините на Jalisco, а другата половина идва от низините. Тази комбинация извлича най-доброто от двата свята по отношение на аромат и вкусови качества, характерни за всеки от тези региони.
След като TU Tequila agaves пристигат в дестилерия, разположена в Текила, Мексико, те попадат под грижите на майстор дестилер инж. Агустин Санчес, който от 35 години създава текила.
Половината от тях се готвят в автоклави, а другата половина в хорнос и по-късно се дестилират в малки партиди в алембични казани.