Scorpion Mezcal, one of the most awarded mezcals on the market today and a leading brand in the mezcal category, continues to impress customers around the world over with its quality, consistency and great taste. Recognized world wide as ground breaking mezcal and brand, Scorpion Mezcal continues to broaden its distribution and sales to an eager public.

Мескалите Scorpion, които са едни от най-награждаваните мескали в наши дни и водеща марка в категорията, продължават да впечатляват консуматорите си по света с качество,  постоянство и страхотен вкус. Разпознати в световен мащаб като разтърсващ мескал и бранд, Scorpion мескал не спират да разширяват дистрибуцията и продажбите си към нетърпеливата публика.