Mezcal Ánimas is an offering from master mezcalero to summon Mayahuel. In this ritual, the spirits of the Agave give life to the sacred rabbits that as a liquid spirit, allows us to enter a mystical world.

Мескал Ánimas е предложението на главният мескалер с което той призовава Маяхуел (богинята на Агавето според Ацтеките). В този ритуал духът на агавето дават живот на свещените зайци, които под формата на тази напитка ни въвеждат в един мистичен свят.