Wild Hibiscus Flower Company was founded in Australia by Lee Etherington in 1999 with the creation of their flagship product, the Wild Hibiscus flowers in syrup.
Pioneers in the food and beverage industry – the first producers of canned flowers with only natural preservatives – sugar and water.
Among their magical products you will also find flower extracts, salt flakes with hibiscus flowers, tea and louts flower roots.
Great additions to your cocktail garnish ideas!

Wild Hibiscus Flower Company е основана в Австралия от Лий Етерингтън през 1999 г. със създаването на техния водещ продукт – диви цветове хибискус в сироп.
Пионери в хранително-вкусовата промишленост – първите производители на консервирани цветя само с естествени консерванти – захар и вода.
Сред техните магически продукти ще откриете цветни екстракти, солни люспи с цвят от хибискус, чай и цветни корени.
Чудесни допълнения към идеите ви за коктейлни украси!