Arkadi is a renowned Cretan soft drinks producer. Their syrups are made using only fruits and plants grown on Crete – one of the sunniest islands on Earth… which guarantees very fresh and intense taste.

Αρκάδι е популярен производител на безалкохолни напитки от о-в Крит. Техните сиропи са направени чрез използване само на плодове и растения, които са отгледани в Крит – един от най-слънчевите острови на земята… което е гаранция за много свеж и наситен вкус.