The Bitter Truth is an award winning manufacturer of cocktail bitters, spirits and liqueurs based in Bavaria/Germany.
It all started during a stay in London during the Bar Show BAR ’06 in June 2006. At that show, Munich bartenders Stephan Berg and Alexander Hauck gave birth to the idea of producing and distributing cocktail bitters, as they were hard to find in Germany and of inferior quality.

The Bitter Truth са много награждаван производители на битери, спиртни напитки и ликьори от Бавария, Германия.
Всичко започва в един престой в Лондон на изложението BAR ’06 през Юно 2006г. На това шоу между двамата бармани от Мюнхен Stephan Berg и Alexander Hauck се заражда идеята за производство и дистрибуция на коктейлни битери каквито тогава трудно се намират в Германия и то със съмнително качество.