A family company established in 1836,Edmond Briottet first opened as a wine establishment.
As the popularity of the Kir (white wine + Cassis) was rising in the 1900s the house started producing mostly Crème de Cassis de Dijon and production of wines went down.
In present days Edmond Briottet produces 63 liqueurs, 8 eaux de vie and 4 fine spirits. All made using the same technique with completely natural flavours.

Exported in more than 28 countries their bottles are often spotted in the best-rated bars and restaurants around.

Семейна компания основана през 1836 г., Edmond Briottet стартират като производители на вино.
Тъй като популярността на Кир (бяло вино + Касис) нараства през 1900 година, къщата започва да произвежда предимно Crème de Cassis de Dijon и производството на вина се постепенно се прекратява.
В наши дни Edmond Briottet произвежда 63 ликьора, 8 плодови дестилата и 4 фини спиртни напитки. Всички направени по същата техника с напълно естествени вкусове.
Изнесени в над 28 страни, бутилките им често се забелязват в най-добрите ресторанти и барове.