Proud of their roots and their history, the Rieme family has carefully preserved the original recipe of their famous limonade: pure water, natural lemon-lime flavoring, high quality sugar melted in their workshop, and a delicate bubble for the perfect amount of fizz. That’s it. In each engraved glass bottle hides a glimpse of flavors from another era, authentic and sincere, a perfect balance of passion and tradition. The syrups, richly intense and true to nature, are timeless classics that, while made according to traditional recipes, never get old…
Here in Franche-Comté, the Rième’s limonades and syrups are more than just an institution, they are built into every Franc-comtois’ DNA going back more than four generations. Originally a regional treasure, today they are appreciated far beyond our borders…

Горди с корените и историята си, семейство Riemme са запазили оригиналната рецепта на известната си лимонада: чиста вода, натурален аромат на лимон и лайм, висококачествена захар, разтопена в техния цех и деликатни балончета за перфектната газировка. Това е. Във всяка гравирана стъклена бутилка се съдържат вкусове от друга епоха, автентична и искрена, перфектен баланс на страст и традиция. Сиропите, богати, интензивни и великолепно натурални, са вечни класики, които, макар и произведени по традиционни рецепти, никога не остаряват.
Тук във Франш-Комте лимонадите и сиропите на Rième са нещо повече от институция, те са вградени в ДНК-то на местните, и това датира от повече от четири поколения. Първоначално регионално съкровище, днес те са оценени далеч извън границите на Франция.