150.00 лв. с ддс

Origin:
Oaxaca, Mexico

Vol:
700ml 45%


Categories ,


Share
Description

Двойно дестилиран лукс.
Този мескал е бавен чаровник. Растението, от което се прави расте много бавно и отнема до 25 години, за да узрее. Само този факт го прави скъпа реколта за прибиране и превръщане в спиртни напитки. Когато узрее, растението достига до 4 метра в диаметър и в крайна сметка може да тежи около 400 килограма. Накратко… те са гигантски! Мескалите от тепезтате са сложни и трудни за правене. Вкусовият профил съдържа както сладост, така и горчивина и не е лесно да се балансира при производството.

Изрязването и транспортирането на тези гигантски растения е много трудоемко. След като са набрани, се транспортират в паленката за варене. Пинасите се нарязват на по-малки парчета и се слагат в земна пещ за печене. Процесът на готвене превръща сока в захарен сок. След това свареното агаве се раздробява с тахона и накрая се оставя да ферментира и се дестилира. Това е дълъг и изцяло ръчен процес, който изисква много опит и знания, за да завърши успешно. Растение, което е расло 25 години, не се заменя лесно, така че е нужен много опит и уважение да се работи с него като суровина.

Дегустационни бележки
Вкусът е леко пикантен (черен пипер), зеленчукови и минерални нюанси с горчив послевкус. Зеленчуковият послевкус остава малко, но е сладък и сложен. Ароматно с нотки на черна маслина, червен пипер, аспержи и каперси.
Има по-дълбоко ехо от дървесни/землисти нюанси, които напомнят за земята след дъжд.

Double distilled luxury.
This mezcal is a slow charmer. The plant from which it is made, the Tepeztate grows very slowly and takes up to 25 years to mature. This fact alone, makes it an expensive crop to harvest and turn into spirits. When mature, the plant reaches up to 4 meter in diameter and can eventually weigh in the vicinity of 400 kilo. In short… they are gigantic! Mezcals from the Tepeztate are complex and difficult to make. The flavor profile holds both sweetness and bitterness and making the balance right is not easy.

It is a lot of work to chop down an transport these gigantic agaves for harvesting. When they have been harvested, they are transported to the palenque for cooking. The pinás are chopped into smaller pieces and put in an earth oven for cooking. The cooking process turns the juice into sugar juice. The cooked agave is then crunched using a tahona, and finally it is fermented and distilled. It is a long an entirely manual process, which takes a lot of experience and knowledge to complete successfully. A plant which has grown for 25 years is not easily replaced, so it takes respect to work with it as a raw material.

Tasting Notes
The flavour is a little spicy (black pepper), vegetable and mineral nuances with a bitter aftertaste. The vegetable aftertaste lingers a bit but is sweet and complex. Aromatic with notes of black olive, red pepper, asparagus and capers.
There is a deeper echo of woodsy / earthy hues that evoke the earth after rain.

Additional information
Weight 1 kg

Privacy Preference Center

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop