Bubbles, water, thyme honey from Crete and Sicilian lemons – a timeless entirely natural recipe, named after the most travelled genre of the Apidae family, the NOMADA Bee.

Балончета, вода, мед от мащерка от Крит и лимони от Сицилия – вечна изцяло натурална рецепта кръстена на най-пътуващите от семейство Apidae – пчелата Nomada.