2 Лета

“2 Summers” is a brand for natural, all-fruit, craft liqueurs. It takes exactly two summers to produce them. In the first summer, fresh fruits are picked and distilled into fruit brandy. In the following summer, fresh cherries/raspberries are picked and carefully selected. Using the traditional method of maceration, the fresh fruits are soaked with sugar in the fruit brandy and that is how their natural flavours and aroma get extracted. Crisply said, each bottle of the fruit liqueur gathers the sun and the fruits of 2 summers.

“2 Лета” са марка за изцяло плодови, натурални, крафт ликьори. Точно 2 лета отнема тяхното производството. През първото лято се берат плодовете, от които се произвежда плодов дестилат. И тъй като ликьорът е изцяло натурален, без есенции и допълнителни аромати, търпеливо се ичаква и следващото лято, когато се берат отново пресни малини/череши. За извличането на аромата и вкуса, се използва традиционния метод мацерация, при който пресните плодове се киснат със захар във вече приготвения плодов дестилат. И така, в 1 бутилка са събрани слънцето и плодовете от 2 лета.


Cocchi

Cocchi produces, since 1891, wine-based aperitifs and hundred percent Piedmontese sparkling wines following the best traditions of Asti area.
The winery has inherited from the founder Giulio Cocchi an unlimited liveliness and a deep quality research leading its products to be known and appreciated in the five continents.
All Cocchi products are wine-based and the recipes are those of the past, concealed upon the insights and intuitions of the same Giulio Cocchi.
What defines Cocchi style is then its elegance and authenticity:
the quality of the wine and of the other ingredients, the century-old technical expertise and a passion and creativity that have never failed over the years.
Since 2012 Giulio Cocchi is inscribed in the National Register of the Historic Companies in Italy for its first 130 years of uninterrupted activity.

Cocchi (Коки) произвежда от 1891 г. аперитиви на винена основа и стопроцентови пиемонтски пенливи вина, следвайки най-добрите традиции на района на Асти.
Винарната е наследила от основателя Giulio Cocchi неограничена жизненост и дълбоко изследване на качеството, което води до това нейните продукти да бъдат известни и оценени на петте континента.
Всички продукти на Cocchi са на винена основа, а рецептите са от миналото, скрити от прозренията и интуицията на същия Giulio Cocchi.
Това, което определя стила на Cocchi, е неговата елегантност и автентичност:
качеството на виното и на другите съставки, вековната техническа експертиза, страст и креативност, които никога не са се проваляли през годините.
От 2012 г. Giulio Cocchi е вписан в Националния регистър на историческите компании в Италия за първите си 130 години непрекъсната дейност.