This grower producer in the Vallée de la Marne is one of the best Champagne winemakers, despite being a relative newcomer – only vinifying its grapes since the 1950s. The majority of the vines owned by Champagne Geoffroy are in premier cru parcels in the family’s traditional home, Cumières, but current owner Jean-Baptiste Geoffroy set up a basket press and gravity-powered cellar in Aÿ to back up the label’s low-intervention growing methods and produce wines of wonderful freshness and authenticity.

Този производител на вино и грозде от Vallée de la Marne е един от най-добрите производители на шампанско, въпреки че е относително нов – винифицира гроздето си от 50-те години на миналия век. По-голямата част от лозята, собственост на шампанското Geoffroy, се намират в Premier Cru парцелите в традиционният за това семейство дом  – Cumières, но сегашният собственик Жан-Баптист Geoffroy създава баскет преса и задвижвана от гравитацията изба в Aÿ, за да подкрепи методите с много малко интервенции, на които къщата се опира и да произвежда вина с чудесна свежест и автентичност.