Brewed in the oldest independent Bulgarian brewery according their 120 year old traditions and expertise, Shipka is a recipe created by Bartisan to please the Lager connoisseurs during all seasons. Bitter, flowery, flamboyant… Shipka develops its noble hops aromas with every astonishing sip!

Приготвена в най-старата независима Българска пивоварна според 120-годишните им традиции и опит, Шипка е рецепта създадена от Bartisan целяща да задоволи ценителите на качествено светло пиво през всички сезони. Горчива, цветна, пищна… Шипка развива ароматите си от благородни хмелове след всяка смайваща глътка!